Støtteformål

Helsefonden modtager ansøgninger indenfor 2 kategorier:

Forskningsansøgninger og Øvrige ansøgninger.

Forskningsansøgninger omhandler forskning indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden støtter fortrinsvis forskning, der ligger i krydsfeltet mellem sundhed og samfund. Det er således ønskeligt, at projektet også har et samfundsøkonomisk eller sundhedsøkonomisk aspekt.

Ansøgninger under 50.000 kr. behandles ikke.

Forskningsansøgningerne vurderes af repræsentanter udpeget af Forskningsrådet.

Vi støtter primært lønudgifter bl.a. i forbindelse med Ph.d. projekter, dog ikke studieafgift. Det er muligt at søge støtte til overhead, der vil maximalt kunne ydes 20%. Bevilling af overhead vil bero på en konkret vurdering af de samlede administrationsomkostninger.

Øvrige ansøgninger omhandler forsøgs- og udviklingsprojekter, oplysning og formidling samt konkrete foranstaltninger.

Der ydes dog ikke støtte til medicinske forsøg.

Helsefonden kan give bevillinger til at gennemføre nyskabende initiativer. Eksterne konsulenter benyttes til vurdering af ansøgningerne.

Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at projektet har en nyhedsværdi og udvikler ny viden indenfor sit område.

Såvel offentlige som private institutioner, foreninger eller organisationer kan søge om støtte.

For at ansøge udfyldes fondens ansøgningsskema.


    Tjekliste
  • En velbegrundet beskrivelse af projektet inkl. projektmål
  • CV inkl. publiceringsliste, dog uden cpr.nr.
  • Projektbudget
  • Financieringsplan
  • CVR-nr. skal anføres.


    Indtastede oplysninger bliver automatisk gemt hvis du logger af.
E-mail
Kodeord
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark Telefon: +45 33 93 40 77, info@helsefonden.dk, Copyright © 2014